تقدیر کتبی رئیس کمیته امداد کشور از استاندار مازندران و حوزه اقتصادی استانداری

به گزارش کیاپرس: حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: رئیس کمیته امداد کشور طی نامه ای از عملکرد مؤثر و مطلوب جناب آقای...

ادامه مطلب ...