تصاویر هوایی از اجساد روی زمین مانده در منا

کیا پرس:روزنامه آنلاین سبق عربستان سعودی، تصاویری از اجساد روی زمین مانده حجاج کشته شده در حادثه منا منتشر کرده...

ادامه مطلب ...