تائید تست  مثبت کرونا ویروس برای شهردارمنطقه ۱۳تهران

کیا پرس : مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران تست مثبت کرونا برای رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳ را تایید کرد. او همچنین تاکید کرد شهرداری تهران...

ادامه مطلب ...