نگرانی بیماران پیوندی مازندران در چالش نبود نقدینگی بیمارستان‌ها برای خرید دارو

شهرستان نوشهر یکی از شهرهایی است که بیماران پیوندی در آن با چالش کمبود و حتی نبود داروهای خاص بیماران پیوندی روبه‌رو هستند و این امر باعث بروز نگرانی و اضطراب در بین...

ادامه مطلب ...