به سردار سلیمانی ها، ظریف ها و صالحی ها نیاز داریم

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که همه عزیزانی که در عرصه دیپلماسی و دفاع از حریم و حرم مسلمانان دفاع می‌کنند از یک جنس و در یک جبهه هستند، گفت: هم...

ادامه مطلب ...