بهترین راه برای تامین آب بدن چیست؟

کیاپرس : وقتی ورزش می کنید و عرق می ریزید و یا وقتی بیرون هوا گرم است و از شدت عرق لباس به تنتان می چسبد، شروع به نوشیدن می کنید. اگر آب از دست رفته بدن را تامین نکنید،...

ادامه مطلب ...