برگزاری کارگروه برون سازمانی کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفر استان مازندران

کیا پرسبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزاری کارگروه برون سازمانی کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفر استان مازندران معاون درمان...

ادامه مطلب ...