برگزاری جلسه اضطراری با حضور استاندار برای کنترل بیماری کریمه کنگو

کیاپرس: با درخواست دانشگاه علوم پزشکی مازندران جلسه ی اضطراری با حضور استاندار مازندران و جمعی از مدیران کل و نمایندگان دستگاه های اجرایی شامل دانشگاه علوم پزشکی...

ادامه مطلب ...