با گران فروشی به شدت برخورد شود / با اقدامات بهنگام و یکپارچه نباید اجازه دهیم دلالان در زندگی مردم رخنه کنند

کیا پرس : مهندس اسلامی در این جلسه خاطرنشان ساخت: هدف ما توانمند سازی تولید و بازار است و با گران فروشی به شدت برخورد شود و همه باید در مقابله با احتکار و گران...

ادامه مطلب ...