بازگشت ۶۶ مسافر به زندگی در یک روز

کیاپرس - ناجیان غریق مستقر در سواحل مازندران دیروز سه شنبه ۱۴ شهریور ۶۶ نفر را از مرگ حتمی در دریا نجات دادند. نقی کریمیان رییس هیات نجات غریق وغواصی مازندران گفت:...

ادامه مطلب ...