بازگشت حس بویایی ۸۰درصدبیماران

کیاپرس: استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: از دست دادن حس بویایی و چشایی دو علامت بیماری ناشی از ویروس کرونا است که معمولا در بیش از ۸۰...

ادامه مطلب ...