سازمان ملل: افغان‌ها در ایران باسوادتر شده‌اند

در نظام سلامت، قانون نانوشته‌ای وجود دارد که می‌گوید مهم نیست فردی که در خاک کشور شما زندگی می‌کند چه دین، فرهنگ یا ملیتی دارد. اگر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به...

ادامه مطلب ...