افزایش قیمت خرما در مازندران

کیاپرس: رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات مرکز مازندران گفت: خرمای درجه یک در حال حاضر با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان در حال عرضه است. محسن مفیدی امروز درباره قیمت...

ادامه مطلب ...