از ۱۰ روز گذشته مازندران در تب #کرونا است

کیاپرس : دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: با افزایش مسافرت ها به استان؛ تعداد مصدومان ناشی از تصادفات به بار بیماران کرونایی افزوده شده...

ادامه مطلب ...