از انرژی هسته‌ای در صنایع دریایی بهره ببریم

کیاپرس:وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در حوزه پیشران‌های دریایی مخصوصا برای شناورهای سنگین یا زیر دریایی باید از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم.  سردار...

ادامه مطلب ...