ارتباط معناداری میان مصرف آسپرین و کرونا از دید محققان آمریکایی

کیاپرس :  نتایج مطالعه جدید نشان می دهد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان که به خاطر پیشگیری از بیماری قلبی عروقی روزانه آسپرین مصرف می کردند با خطر...

ادامه مطلب ...