ارتباط مصرف سیب زمینی سرخ کرده و افزایش خطر مرگ زودهنگام

کیاپرس: محققان در یک مطالعه جدید به رابطه بین خوردن سیب زمینی سرخ کرده و افزایش خطر مرگ زودهنگام پی برده اند. محققان ایتالیایی با بررسی ۴۴۴۰ فرد ۴۵ تا ۷۹ سال...

ادامه مطلب ...