ادارات مازندران مدیریت مصرف برق را سرلوحه قرار دهند

کیاپرس - استاندار مازندران طی نامه ای از ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای جلوگیری از اعمال خاموشی، مدیریت مصرف برق را سرلوحه کار خویش قرار...

ادامه مطلب ...