علت اینکه بعضی از افراد دست از عمل های مکرر زیبایی دست برنمی دارند؟

کیا پرس:  دیسمورفیک بادی یا اختلال خود زشت انگاری با تفکرات وسواسی و از سنین نوجوانی شروع شده و در هر دو جنس به‌طور مساوی شایع است. به این صورت ظاهر می‌شود...

ادامه مطلب ...