چرا در سال ۸۴ جامعه احمدی نژاد را بر هاشمی ترجیح داد؟

به گزارش خبرآنلاین، عباس سلیمی نمین گفت: همان سال ۸۴ و دور اول که آقای احمدی‌نژاد آمدند، انتخاب اصولگرایان آقای احمدی‌نژاد نبود، اما آمدند و کارهایی کردند که...

ادامه مطلب ...