احضار کاردار سفارت عربستان درتهران به وزارت خارجه

کیا پرس:کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران به دنبال حادثه روز پنجشنبه منا، به وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری...

ادامه مطلب ...