احدی حق ندارد در هیچ کسوتی ساخت و ساز غیرمجاز انجام دهد

کیا پرس :مهندس اسلامی که در نشست کارگروه ملی سواحل، بنادر و جزایر شورای امنیت کشور، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان های...

ادامه مطلب ...