احداث ۹ دور برگردان در محور ساری – خزر آباد

  کیا پرس : وی به نقش تعیین کننده این دور برگردانها در حل مشکلات ترافیک عبوری منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با ایجاد این دور برگردانها رویکردهای ترافیک منطقه...

ادامه مطلب ...