اجلاس ویدئو کنفرانسی معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

   کیاپرس : با حضور دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مدیران این حوزه  بررسی اقدامات دانشگاه ها در راستای ادامه ایپدمی ویروس...

ادامه مطلب ...