کشورهای اروپایی بسیار علاقه مند هستند که برجام بطور کامل اجرا شود

سفیر روسیه در تهران گفت: کشورهای اروپایی بسیار علاقه مند هستند که برجام بطور کامل اجرا شود بنابراین نباید اجازه دهند آمریکا در اجرای این معاهده بین المللی کارشکنی...

ادامه مطلب ...