ظریف:اجرای برجام را از دوشنبه می‌توان کلید زد

وزیر خارجه گفت: از نظر قانون از دوشنبه می‌توان روند اجرای برجام را کلید زد. نیاز است اطمینان‌ لازم را به دست آوریم، لذا تاکنون برای حفظ حقوق مردم با دقت و به صورت...

ادامه مطلب ...