اضافه شدن ۳ اثر شاخص طبیعی مازندران به حافظه ملی

اکرم دروگراظهار کرد: اثر طبیعی دریاچه الندان بخش چهاردانگه ساری با قدمت کواترنری به شماره ۲۶۳ مورخ ۲۳ آبان ماه امسال در فهرست آثار ملی ثبت شد.  وی بیان کرد: این...

ادامه مطلب ...