ابطال یک بند از بخشنامه فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی

کیا پرس : رای دیوان عدالت اداری در رابطه با بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. به گزارش کیا پرس به نقل از مهر،...

ادامه مطلب ...