آپنه خواب می تواند منجر به سرطان شود

مطالعات محققان نشان می دهد یکی از عوارض جانبی آپنه خواب حالتی به نام هیپوکسی نام دارد که با سرطان مرتبط است. آپنه انسدادی خواب، به توقف موقت تنفس در خواب گفته می شود...

ادامه مطلب ...