آیت‌الله هاشمی موج سوار نبود و مقابل نظر مردم نمی ایستاد

کیا پرس :سید حسن خمینی در همایش عبور از بحران و توسعه ملی گفت: هنوز هم بعد از دو سال، دل بهانه آیت الله هاشمی را می گیرد و یاد او بغض بر دل ها می نشاند.گریز...

ادامه مطلب ...