آیا کمبود آهن می تواند روی کاهش وزن تاثیر بگذارد؟

کیاپرس:: بدنتان برای اینکه خوب کار کند به مقداری از مواد معدنی مختلف نیاز دارد. کاهش آهن می تواند منجر به مشکل کمبود آهن و در نتیجه باعث از دست دادن اشتها شود. با...

ادامه مطلب ...