آیا قاضی منصوری به‌دست ضدانقلاب و منافقین به قتل رسید؟

کیاپرس :یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به مرگ قاضی منصوری گفت: اگر واقعا ماجرای قتلی درمیان باشد؛ باید سرنخ ماجرا در میان ضدانقلاب و منافقین که از قاضی...

ادامه مطلب ...