آنکارا به روابط با واشنگتن در دوران ترامپ خوشبین است

کیاپرس:معاون نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه کشورش به روابط میان آنکارا – واشنگتن در دوران ترامپ خوشبین است، گفت که مهمترین مساله برای ما بازگرداندن فتح الله...

ادامه مطلب ...