بعد از شیوع «آنفلوانزای پرندگان»، نوبت به شیوع «طاعون» رسید!

از شیوع آنفلوانزای پرندگان در یک خطه تا گزارش شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک در خطه‌ای دیگر، انتشار اخبار هراسناک شیوع بیماری های کشنده در کشورمان در چند وقت اخیر...

ادامه مطلب ...