آموزش و پرورش در انتخاب راننده خودرو‌ی اردو‌های دانش آموزی دخیل نیست

کیاپرس : معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اردو برای دانش آموزان گفت: انتخاب راننده اردو‌های دانش آموزی به عهده آموزش و پرورش نیست. آموزش...

ادامه مطلب ...