آمار مبتلایان آلزایمر تا ۲۰۵۰ به ۳ برابر می رسد

کیاپرس:به گفته محققان، تا سال ۲۰۵۰ شمار جمعیت مبتلا به زوال عقل در دنیا سه برابر خواهد شد و تعداد قابل توجهی از این افراد متعلق به کشورهای فقیر خواهند بود. طبق...

ادامه مطلب ...