آلودگی ترافیک دریایی خطرناک‌تر از دود خودروها

به گزارش مهر، طبق پژوهش محققان دانشگاه لوند سوئد، آلودگی هوای اطراف سواحل ناشی از ذرات خطرناکی است که بواسطه ترافیک دریایی ایجاد می شود. تقریباً نیمی از ذرات اندازه...

ادامه مطلب ...