آخرین روزهای امام (ره) چگونه س‍پری شد/ جدی ترین مخالف رهبری ایت الله خامنه ای چه کسی بود؟

 وقتی آیت الله خامنه‌ای به سفر چین می‌رفت، نمی‌دانست این آخرین سفر خارجی اش قبل از فوت امام خواهد بود و پس از بازگشت از این سفر امام را از دست خواهد داد. ۱۸...

ادامه مطلب ...