آب زیاد موجب از کار افتادن کلیه‌ها می‌شود؟

 نه به ۸ لیوان آب در روز! ۵۰درصد بیماری‌هایی که با دیالیز نگهدارنده زندگی می‌کنند و مبتلا به نارسایی کلیه هستند، دیابت کلیه‌های شان را از کار انداخته...

ادامه مطلب ...