کتک زدن زن عربستانی در برابر قاضی

یک زن مطلّقه که برای گرفتن حق حضانت کودکانش به محکمه مراجعه کرده بود، در دادگاه از شوهر سابقش به شدت کتک خورد، بدون اینکه حضار یا قاضی واکنشی نشان بدهند. به گزارش...

ادامه مطلب ...