كميته پايش و نظارت در مركز آموزشي درماني امام خميني ره ساري تشكيل مي شود

به گزارش کیاپرس : رئيس مركزآموزشي درماني امام خميني (ره) ساري از تشكيل كميته پايش و نظارت در اين مركز در آينده نزديك خبر داد و گفت: با تشكيل اين كميته ، عملكرد كاركنان...

ادامه مطلب ...