افزایش سرعت اینترنت با استفاده از گوسفندها! +عکس

یک دانشمند علوم رایانه در دانشگاه لنکستر انگلستان، ایده استفاده از گوسفندها به عنوان ابزاری برای افزایش سرعت اینترنت در یک منطقه روستایی در ولز را مطرح کرده...

ادامه مطلب ...