اختصاصی – کیاپرس – مرکز ملی مغز در بیمارستان فیروزگر تهران راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کیاپرس، مرکز ملی مغز، یک مرکز تحقیقاتی، توسعه فناوریهای نوین،آموزش تخصصی و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی در زمینه اختلالات عصبی و سلامت مغز است که ماهیت اصلی آن عملی کردن دیدگاه همکاری علمی و تحقیقات بین رشته ای و نزدیک کردن فضای علوم پایه و بالینی است.

ابزارهای مداخله عصب شناسی، نشانگرهای زیستی(بیومارکر) عصبی، سلامت مغز، نوروماجولیشن، رابط مغز و ماشین، مداخلات درمانی مبتنی بر شبکه و علوم اعصاب اجتماعی، محورهای اصلی فعالیت این مرکز است.

دکتر رضا پناهی، مدیر آموزش و توسعه مرکز ملی مغز در این مورد به خبرنگار کیاپرس گفت: مرکز ملی مغز به مساحت حدود یک هزار و ۴۰۰ متری در بیمارستان فیروزگر تهران راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: این مرکز با اهداف، توسعه فناوری های عصبی مانند تحریک مغزی و واقعیت مجازی و همچنین کاربردی کردن این فناوری ها راه اندازی خواهد شد.

پناهی اظهار داشت: این مرکز قرار است ملی و فرادانشگاهی باشد که هم در زمینه تولید محصولات و هم در زمینه تحقیقات و کاربردی کردن فناوری ها در حوزه مغز فعالیت خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: فعالیت های پنج سال آینده این مرکز در حوزه های تولید، تحقیق و پژوهش تهیه و تدوین شده است.

وی بیان داشت: این مرکز به صورت آزمایشی کار خود را در ساختمانی در بلوار کشاورز تهران که دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار ما قرار داده، آغاز کرده است.

وی افزود: الان در ساختمان بلوار کشاورز مشغول فعالیت در حوزه مغز هستیم و در مکان جدید این فعالیت ها به صورت چشمگیری توسعه خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که در فناوری های حوزه مغز کمبودی در کشور داریم؟ گفت: کمبود چندانی در زمینه نداریم اما توزیع مناسبی صورت نگرفته است.

پناهی افزود: براساس مشاهدات ام در تهران کمبودی در این زمینه نداریم، به طور مثال یکی از همکارانی که به تازگی تخصص اش را در لندن می خواند، می گفت که وضعیت دستگاه تحریک مغزی TMS در تهران، ظاهرا بهتر از لندن است.

مدیر آموزش و توسعه مرکز ملی مغز بیان داشت: این وضعیت فقط در تهران است به عبارتی ما در کشور توزیع درستی در این زمینه نداریم.

اشتراک این خبر در :