کیاپرس / در مزارع برنج ژاپن از عروس دریایی بعنوان کود استفاده میکنند که ظاهرا باعث رشد بهتر گیاه میشود، این کود پودر نیست و جسم عروس دریایی است.

عجیب ترین کودحیوانی جهان در ژاپن + عکس

اشتراک این خبر در :