رییس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، دکتر مینا آژوغ، تصریح کرد که پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند، و توصیه کرد: “دارو را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنید.”

وی با تاکید بر این نکته اظهار داشت که عرضه، فروش و تبلیغات فراورده‌های دارویی در سایت‌ها و سکو‌های اینترنتی غیرمجاز است. دکتر آژوغ به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و بیان کرد: “پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند و مردم باید دارو را تنها از داروخانه‌ها تهیه کنند.”

وی افزود: “بار‌ها تاکید کرده‌ایم که تنها مرجع رسمی برای عرضه دارو، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند؛ چراکه دارو‌ها باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند.”

به گفته دکتر آژوغ، شرایط مذکور مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیم‌گر چهارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرایند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد. وی همچنین اظهار کرد که پلتفرم‌ها در برخی از پرونده‌های قضایی به عنوان متخلفان در ارتباط با عرضه دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق، دارو‌های سقط جنین و دارو‌های مخدر معرفی شده‌اند.

کلمات کلیدی : فروش آنلاین دارو
پلتفرم‌ها
داروخانه‌ها
مجوز
تخلف
داروهای غیرمجاز
قاچاق
تاریخ گذشته
سقط جنین
مخدر

اشتراک این خبر در :