کیاپرس /ویداد “از مهارت تا تولید” توسط بنیاد احسان برای توانمند سازی مدارس تولید و مهارت کشور برگزار شد.

قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان در جهت توانمندسازی ۵۰ نفر از مدیران، معلمان وکادر مدارس تولید و مهارت رویداد ۳ روزه از مهارت تا تولید را برگزار کرد.

حمید سلیمی مدیر قرارگاه عدالت آموزش بنیاد احسان گفت: بنیاد احسان تا کنون در ۷ استان کشور توانسته مدارس تولید و مهارت را راه اندازی کند که در این مدارس علاوه بر دروس آموزش معمول به دانش آموزان مهارت آموزی بر پایه تولید آموزش داده می‌شود.

سلیمی ادامه داد: شرکت کنندگان این رویداد به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ مدیران یا دبیرکارآفرینی مدارس تولید، کسانی که در شناسایی مدارس تولید جدید در استان‌ها با قرارگاه همکاری می‌کنند و کسانی که مدارس تولید و مهارتشان در آستانه راه اندازی است.

حمید سلیمی خاطرنشان کرد: در این رویداد شرکت کنندگان با حضور اساتید مجرب با کارآفرینی اجتماعی و چگونگی برخورد و جهت دهی با نوجوانان آشنا شدند و همچنین با بازدید از انواع گلخانه و مراکز نوآوری دانش آموزی آماده می شوند که یک نمونه صحیح در مدارس تولیدشان انجام دهند.

سلیمی تاکید کرد: راه اندازی مدارس تولید در کشور با سرعت بیشتری درحال پیشرفت است و در کنار راه اندازی توانمندسازی آن‌ها نیز مد نظر قرار گفته است.

اشتراک این خبر در :