اختصاصی – کیاپرس /رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه همگان باید طبق نص صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس جمهور کرامت جامعه پزشکی را حفظ کنند، گفت: برخی ها هوشمندانه دارند کرامت جامعه پزشکی را مخدوش می کنند

محمد رئیس زاده در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس اظهار داشت؛ وقتی مسئولی در صدا و سیما اعلام می کند که از دیپلم، افراد متخصص در رشته های پزشکی بگیریم، این موضوع شکستن کرامت و شان جامعه پزشکی کشور است.

وی، مهمترین موضوع جامعه پزشکی را حفظ کرامت اعلام کرد و گفت: چرا برخی ها که از روال آموزش پزشکی کوچکترین آگاهی ندارند و اطلاعی از روند سخت و طولانی پرورش یک متخصص پزشکی ندارند، افکار خام خود را در رسانه ملی مطرح میکنند؟
این جریان به نظر بنده کاملا مشکوک است.

وی ادامه داد: سال ها زمان نیاز است تا یک فردی مانند دکتر کمالیان به یک متخصص برجسته در کشور تبدیل شود.

رئیس زاده افزود: آن چیزی که سبب شد استاد دکتر کمالیان وارد رشته پزشکی شود، و بعد از سالها زحمت جز ستونهای رشته پاتولوژی کشور شود، حفظ کرامت و تکریمی بود که نسبت به پزشکان و اساتید خود دیده بود .

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: همگان باید به تولیت وزارت بهداشت در حوزه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی احترام بگذارند و به آن تمکین کنند، این موضوع نص صریح سیاست های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

رئیس زاده افزود: تولیت حوزه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت باشد و از هم گسیخته شدن این تولیت، آسیب های جدی را بهمراه دارد. با ورود غیر تخصصی نهادهای مختلف در این حوزه شاهد وضعیت بدتری خواهیم شد.

رییس سازمان نظام پزشکی افزود: بند ۷ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت را در حوزه سیاست گذاری، راهبری و نظارت و اجرا برعهده وزارت بهداشت گذاشته است. هرکسی خلاف این بند عمل کند، خلاف سیاست های ابلاغی رهبری عمل کرده است.

وی افزود: شاه کلید حل مشکلات جامعه پزشکی کشور رعایت قوانین و اسناد بالا دستی است.

وی افزود: اگر این موضوع رعایت شود، وزارت بهداشت می تواند موارد دیگر از جمله مهاجرت پزشکان، کمبود متخصصان را برطرف کند، همانطوریکه در بعد از انقلاب این موارد مدیریت شد و به خودکفایی مطلق رسیدیم.

وی افزود: یکی در حوزه ظرفیت پزشکی، یکی دیگر در حوزه ظرفیت متخصصان پزشکی ، فردی دیگر در حوزه دارو، نهاد دیگری در حوزه تجهیزات و دیگری در حوزه پرداخت و دیگری در حوزه تعهدات مناطق محروم وارد می شوند با این شرایط ساختار بهداشت و درمان و اموزش پزشکی کشور از هم گسیخته خواهد شد.

وی افزود: این حوزه یک مجموعه فوق العاده پیچیده و تخصصی است که تولیت آن باید برعهده وزارت بهداشت باشد.

رئیس زاده تاکید کرد: وزارت بهداشت هم باید از نقش تولیتی خود طبق قانون با قاطعیت دفاع کند.

اشتراک این خبر در :