دکتر سیمین بابایی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به موضوع دفع پسماندهای عفونی بیمارستانی در منطقه غرب استان، با بیان این که طی هفته های گذشته بخشی از سایت امحاء پسماندهای عفونی شرکت سلامت گسترتنکابن که یکی از سه شرکت دارای مجوز جهت امحاء پسماندهای عفونی در سطح استان واقع در منطقه پرده سر شهرستان تنکابن می باشد توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده و خسارات قابل ملاحظه ای به بار آورد اظهار کرد: پس از چند هفته از این حادثه و بدنبال احیاء مجدد سایت مذکور، تعدادی از ساکنین در منطقه با حضور در محل منتهی به سایت و بعضا با اعمال خشونت مانع انتقال پسماندهای عفونی تولیدی در منطقه به سایت مذبور شدند.
دکتر بابایی افزود: در همین خصوص فرمانداری شهرستان تنکابن جلسه ای با هدف مرتفع نمودن مناقشات و مشکلات حادث شده برگزار کرد و تصمیم بر این شد تا فعالیت شرکت سلامت گستر تنکابن را به حیطه شهرستان مذکور محدود نماید. همچنین شرکت صرفا به مدت ۲ ماه پسماندهای عفونی شهرستان های عباس آباد و رامسر را جمع آوری نماید.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار نگرانی از این که مصوبات شورای مذکور بدون هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان مرجع صدور مجوز برای فعالیت شرکت های فعال در عرصه مدیریت پسماندهای عفونی اتخاذ شده و این تصمیمات به جهت تبعات اجتماعی ایجاد شده، منجر به تلمبار شدن پسماندهای عفونی در شهرستان های نوشهر و چالوس گشته و زمینه به خطر افتادن سلامت آحاد مردم را فراهم آورده است تصریح کرد: احساس نا امنی شدید توسط عوامل شرکت سلامت گستر تنکابن جهت فعالیت در سایت و همچنین مبهم بودن تکلیف پسماندهای عفونی شهرستان های نوشهر و چالوس و شهرستان های عباس آباد و رامسر موجب شکل گیری بستر بروز تهدید علیه سلامت عمومی جامعه شده است .

وی با بیان اینکه به نظر می آید فرمانداری شهرستان تنکابن در حال حاضر همکاری بسیار خوبی جهت حل معضل حاد رخ داده شده دارد، اما تاکید کرد: این موضوع تنها با مداخله فوری همه دستگاه های مسئول حل خواهد شد و در صورت عدم تصمیم گیری فوری زمینه شکل گیری تهدید سلامت عمومی مرتفع نمی شود و وارد شدن آسیب جدی بر سلامتی آحاد مردم منطقه به دنبال تهدیدات ذکر شده بسیار محتمل خواهد بود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توصیه اکید کرد؛ به منظور صیانت از سلامت مردم منطقه غرب استان مازندران، مسئولین ذی ربط با قید فوریت اقدام به افزایش محدوده فعالیت شرکت سلامت گستر تنکابن با رعایت کامل مسائل بهداشتی و زیست محیطی و همچنین حمایت جدی تامینی از روند انتقال پسماندهای عفونی به سایت بی خطرسازی پرده سر جهت بی خطر سازی را در دستور کار خود قرار دهند.

اشتراک این خبر در :