کیاپرس /دکتر عمران داوری نژاد متخصص روانپزشکی گفت: مهمترین آثار مثبت نگری ایجاد امنیت فکری برای ما می باشد نحوه رفتار ما تابع نوع تفسیر و برداشت ما از وقایع پیرامون ما است.

به گزارش کیاپرس از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وی گفت: همانطور که با یک لنز دوربین می توانیم اشیا را دور و نزدیک ببینیم تفسیر ما هم از وقایع اطراف مثل همان لنز دوربین است که می تواند با اراده ما مثبت یا منفی ببینیم مثبت دیدن باعث بهاری شدن زندگی ما شود.

به گفته او از مهترین آثار دیگر مثبت نگری کاهش استرس و اضطراب است که بلای جان و زندگی ما می باشد و دید مثبت باعث کاهش استرس می شود و زندگی ما آرامتر می شود.

دکتر داوری نژاد اظهار داشت: از دیگر آثار مثبت نگری بهتر شدن ارتباط ما با دیگران است و ارزش و احترام ما بیشتر می شود و کسی که نزد مردم با عزت و احترام باشد نزد خداوند نیز محترم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه پیش داوری درست از رفتار دیگران باعث امیدواری و نشاط و سلامت ما خواهد شد و پیشگیری از گناه نیز از دیگر آثار مثبت نگری است تاکید کرد: باید این فکر که دنیا سرشار از مشکل است را از ذهن دور بریزیم و هر مشکلی هم پیش می آید به دنبال راه حلهای مثبت باشیم.

اشتراک این خبر در :