کیاپرس /هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ۱۹ تا ۲۰ مهرماه برگزار می‌ شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ۱۹ تا ۲۰ مهرماه در سالن همایش‌های رازی برگزار می‌شود.

این کنگره با جشنواره تقدیر از خیرین سلامت پیشگامان ساخت بیمارستان و با امتیاز بازآموزی برای متخصصین مدیران و کارشناسان همراه خواهد بود.

محورهای این کنگره شامل موارد ذیل است:

۱-بیمارستان های تاب آور، امن و پاسخگو در بحران، حوادث و بلایا و مقاوم سازی اجزای آن ها

۲- رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی در تامین منابع مالی، ساخت، تجهیز و بهره برداری

۳- طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستان های بزرگ (Mega Hospitals)

۴- رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستان های آینده

۵- تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستان ها

۶- تجهیزات نوین در بیمارستان های آینده

۷- مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستان ها

۸- چالش ها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستان ها

اشتراک این خبر در :